Cliëntenraad Deurne

werk en inkomen


De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden


Wie komt er met ons voor zorgen dat, de gemeente en Senzer, goed beleid maken?


Wat is de Cliëntenraad?

Wij zijn de cliëntenraad die de belangen behartigt voor de mensen die een uitkering ontvangen via

de Participatiewet (bijstand, IAOW/IAOZ) , Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) en de mensen met een minimum inkomen.


Verder kijken we mee naar het beleid dat de gemeente Deurne en Senzer maakt voor deze mensen.

Over dit beleid geven we gevraagd en ongevraagd advies.


Welke mensen zoekt de cliëntenraad?

Wij zoeken mensen die zelf te maken hebben met een van deze regelingen of die zich betrokken voelen bij deze groepen.


Wat verwachten we van u?

- Dat u 1 keer per maand onze vergadering bijwoont, en deze goed voorbereid.

- Dat u 1 a 2 keer per jaar meegaat, als toehoorder, naar de maandelijkse vergadering bij Senzer.

- Dat u een aantal keer per jaar meegaat naar een symposium of bijeenkomst over voor ons belangrijke thema’s .

- Dat u gemiddeld 10 uur per maand vrij maakt voor de cliëntenraad.


Heeft u interesse om lid te worden van de Cliëntenraad Deurne meld u dan aan via:

- Een mailtje aan [email protected]

- Met het contactformulier op www.clientenraaddeurne.nl.

- Mobiel 06 38 013 013 ( op maandag , dinsdag en donderdag tussen 14.00uur en 16.00uur.)