Cliëntenraad Deurne

werk en inkomen


wie we zijn

Wat is de Cliëntenraad?

Wij zijn de cliëntenraad die de belangen behartigt voor de groep mensen die een uitkering ontvangen via de Participatiewet (bijstand, IAOW/IAOZ) , Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) en de groep met een minimum inkomen.

Verder kijken we mee naar het beleid dat de gemeente Deurne en Senzer maakt voor deze groepen.

Over dit beleid geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Belangrijk informeer ons!

In de Cliëntenraad zitten leden die het nodig vinden op te komen voor de belangen van minima. In veel gevallen hebben zijzelf een uitkering of moeten rondkomen met weinig geld. Ook organisaties zoals de vakbonden zijn lid.

Zodoende kan de Cliëntenraad goed adviseren.

Gelukkig kennen de gemeenten een aantal voorzieningen voor minima. Ze zijn er in goed overleg met de Cliëntenraad gekomen. Wij houden - zeker in deze crisistijd - de vinger aan de pols en doen ook nieuwe voorstellen.

Waar kunt u de Cliëntenraad nog meer voor benaderen?

 1. Blijft voor u de informatie onduidelijk?
 2. Vragen over procedures?
 3. Vragen over brieven die u van het Senzer krijgt.
 4. Eigenlijk kunt u bij de Cliëntenraad terecht met alles waar u via de bijstand mee te maken krijgt.

Vaak krijgt u het gevoel dat u alleen maar plichten heeft en geen rechten.

Ook een cliënt heeft rechten.

Vraag uw consulent om samen met u te kijken naar de mogelijkheden.

Alvast een klein lijstje:

 1. Wordt u verteld dat er een Cliëntenraad is en dat u daar voor vragen opmerkingen en ondersteuning terecht kunt?
 2. Wordt u voldoende geïnformeerd over het minimabeleid.
 3. Is u verteld wat de mogelijkheden zijn binnen de bijzondere bijstand?
 4. Of de regels die de Voedselbank hanteert?
 5. Via de Cratos vrienden kunt u onder bepaalde omstandigheden gratis kleding krijgen.
 6. Heeft u kinderen is u dan verteld welke kindregelingen er allemaal zijn.
 7. Is de Stichting Leergeld ter sprake gekomen?
 8. Wordt u in het eerste gesprek al verteld wat u moet doen als uw kinderen bijverdienen?
 9. Wordt u verteld dat als er bijstand teruggevorderd wordt u meer terug moet betalen als dat u gekregen heeft?
 10. Informatie over schulden hebben of maken?

De Cliëntenraad Deurne wil graag op de hoogte worden gebracht over zaken waar u mee te maken krijgt.

Gaat alles goed? Begrijpt u wat er verteld wordt? Heeft u nadien veel vragen? Wordt u voldoende geïnformeerd? Neemt de ambtenaar voldoende tijd? Wordt u vaak doorverwezen? Wordt er samen met u gekeken wat voor u de beste mogelijkheden zijn? Hoe is uw gevoel over de gesprekken. Enz.enz.

De Cliëntenraad is er voor u en voor de gemeente. Onze inzet is het om zaken voor zowel de cliënt, u dus, als voor de gemeente het zo makkelijk mogelijk te maken. Hoe eenvoudiger u iets kunt aanvragen des te minder werk is dat voor een ambtenaar.

Daarmee kunnen we geld besparen die dan beter voor de cliënt ingezet kan worden.

Belangrijk informeer ons!

0