Cliëntenraad Deurne

werk en inkomen


We horen graag van u!

Wat is de Cliëntenraad?

Wij zijn de cliëntenraad die de belangen behartigt voor de groep mensen die een uitkering ontvangen via de Participatiewet (bijstand, IAOW/IAOZ) , Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) en de mensen met een minimum inkomen.

Verder kijken we mee naar het beleid dat de gemeente Deurne en Senzer maakt voor deze groepen.

Over dit beleid geven we gevraagd en ongevraagd advies.

De Regionale Cliëntenvertegenwoordiging van Senzer.

De Cliëntenraad heeft zitting in de Regionale Cliëntenvertegenwoordiging van Senzer in Helmond.

In deze raad is de Cliëntenraad Deurne met twee personen vertegenwoordigd.

Binnen de Cliëntenraad Deurne wordt de inbreng vanuit Deurne naar de centrale raad voorbereid. 

De leden van de Cliëntenraad Deurne hebben er voor gekozen om zowel de gemeenteraad als wethouder als de burgers van Deurne op een andere manier te informeren en adviseren. Dit door middel van eigen onderzoek, informatie via website , en mondelinge bijeenkomsten. Kortom: we willen binnen het gehele sociale en minimabeleid en uitvoering daarvan, onze invloed aanwenden waarbij "maatwerk" een leidraad is.

Neem contact met ons op met het contact- formulier en we reageren zo snel mogelijk!

of stuur een mailtje aan: [email protected]