Cliëntenraad Deurne

werk en inkomen


We horen graag van u!

De Cliëntenraad zoekt altijd nieuwe leden

Wat is de Cliëntenraad?

Wij zijn de cliëntenraad die de belangen behartigt voor de groep mensen die een uitkering ontvangen via de Participatiewet (bijstand, IAOW/IAOZ) , Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening (BMS) en de groep met een minimum inkomen.

Verder kijken we mee naar het beleid dat de gemeente Deurne en Senzer maakt voor deze groepen.

Over dit beleid geven we gevraagd en ongevraagd advies.

Welke mensen zoekt de cliëntenraad?

Wij zoeken mensen die zelf te maken hebben met een van deze regelingen of die zich betrokken voelen bij deze groepen.

Wat verwachten we van u?

--- Dat u 1 keer per maand onze vergadering bijwoont, en deze goed voorbereid.

--- Dat u 1 a 2 keer per jaar meegaat, als toehoorder, naar de maandelijkse vergadering bij Senzer.

--- Dat u een aantal keer per jaar meegaat naar een symposium of bijeenkomst over voor ons belangrijke thema’s .

--- Dat u gemiddeld 10 uur per maand vrij maakt voor de cliëntenraad.

Heeft u interesse om lid te worden van de Cliëntenraad Deurne meld u dan aan via:

--- Een mailtje aan c[email protected]

--- Een privé bericht op Facebook ClientenraadDeurne. (Voor Facebook : gebruik de button onder aan de pagina.)

--- Het contactformulier op www.clientenraaddeurne.nl.

--- Mobiel 06 38 013 013 ( op maandag , dinsdag en donderdag tussen 14.00uur en 16.00uur.)

      Ook voor WhatsApp te gebruiken.

--- Een reactie aan het secretariaat:               Cliëntenraad Deurne , t.a.v. M.Jochem,

                                                                               Antwoordnummer 514

                                                                               5750VB Deurne.

                                                                               Een postzegel is niet nodig.

Reactie mag ook afgeven worden bij              Zorg in Deurne

aan de                                                                   Oude Martinetstraat 2. (de zij-ingang van het gemeentehuis)

De Regionale Cliëntenvertegenwoordiging van Senzer.

De Cliëntenraad heeft zitting in de Regionale Cliëntenvertegenwoordiging van Senzer in Helmond.

In deze raad is de Cliëntenraad Deurne met twee personen vertegenwoordigd.

Binnen de Cliëntenraad Deurne wordt de inbreng vanuit Deurne naar de centrale raad voorbereid. 

De leden van de Cliëntenraad Deurne hebben er voor gekozen om zowel de gemeenteraad als wethouder als de burgers van Deurne op een andere manier te informeren en adviseren. Dit door middel van eigen onderzoek, informatie via website en Facebook, en mondelinge bijeenkomsten. Kortom: we willen binnen het gehele sociale en minimabeleid en uitvoering daarvan, onze invloed aanwenden

Neem contact met ons op met het contact- formulier en we reageren zo snel mogelijk!

of stuur een mailtje aan: [email protected]                   Voor Facebook : gebruik de onderstaande button.

0